Medial demonstration (seans)


Ett trevligt tillfälle då jag blir inbjuden att träffa en grupp människor (minst 6) hemma hos någon eller till en förening.
Här länkar jag med personer på andra sidan, som visar mig vem i gruppen de tillhör. Jag beskriver personen så att du som är åhörare skall veta vem som ger mig information. Om länken blir igenkänd så framför jag ett lite allmänare budskap från länken.
Demonstrationen varar en timme, är alltid väldigt spännande, och jag hinner på den tiden alltid länka till ett flertal personer.

1500 SEK + resa från Äskered