• Kurser
  • Spirituell Healing (Spektrahealing)

Spirituell Healing (Spektrahealing)
2 dagar per steg

Tid:    10.00-17.00 båda dagarna
Plats: Äskered 
Ingår: lunch, fika och kursmaterial 
Pris:  2200 SEK per steg

Steg 1
Kursen är en inledning och grundkurs, Vi lär oss att kanalisera healingkraften, oppna upp och vilka positioner.
Efter genomgången kurs erhålls diplom för grundkurs.

Steg 2
Kursen går djupare in på dig som healer där du lär dig polaritetshealing, chakr balansering distanshealing. Vad säger lagen om hygien mm.

Steg 3
Kursen är en certifieringskurs som följer internationella riktlinjer.
För att avlägg prov lämnas 3 referenser av tre kunder som healern gett vardera tre healingbehandlingar till.
Dag två introducerar jag Er i Spektr programmet där Ni får ta del av olika sorters healing för ert fortsatta arbetet.

Efter avslutad kurs, med godkänt i alla tre stegen, erhålles certifikat.

Tanken är att man kan delta i ett nätverk. Nätverket kommer att ha seminarium 2 ggr om året och där kommer deltagarna kunna utbyta erfarenheter, supporta varandra och kanske utarbeta verksamhet mot den offentliga sektorn (som t ex i England där healing är integrerad i skolmedicinen).

Här kommer också att delges information om ev nya riktlinjer och nyheter.