• Kurser
  • Mediumutvecklingskurs

Mediumutvecklingskurs 2 dagar

Tid:    10.00-17.00 båda dagarna
Plats: Äskered 
Ingår: lunch, fika och kursmaterial 
Pris:  2200 SEK

Denna utbildning är en kurs som följer internationella regler för mediumskap.

Syftet med utbildningen är att utveckla sig själv, lära sig själv och att lära sig handskas med sitt mediumskap.Syftet är också att utveckla medier av högsta klass för prövning till certifikat.

Utbildningen är givetvis indivduell, och varje kursdeltagare arbetar efter egen förmåga,och i sin egen takt. Därför är det väldigt svårt att säga hur lång kursen kommer att bli för var och en. men allt beror på dig.