• Hem

Välkommen till Anne Johansson - medium

  •  Experimentella helger fysiska fenomen
  •  Arbete på kraftplatser slagruta helig geometri
  • Andliga resor
  • Föreläsningar med spännande inbjudna lärare och föreläsare
  • Meditationsgrupper              
  • Utvecklingscirklar